Menu

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

image
16. januar 2020 kl. 04:58
GF afholdes i HVBs lokaler

Himmelev-Veddelev BK indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Jf. vedtægernes §6, tirsdag den 4. februar 2020 kl. 18.30 i klubhuset, Herregårdsvej 46, 4000 Roskilde

Dagsorden ifølge vedtægterne

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse

Forslag sendes til carsten@hvb-fodbold.dk

Velmødt

Himmelev-Veddelev BK

 

------------------------------------------

Indstilling til Generalforsamlingen

Indstilling:

Bestyrelsen ønsker at lave årlig indeksering af kontingent for alle klubbens medlemmer med virkning pr. 1. januar 2020

Indeksering af kontingent skal følge udviklingen i lønindekset fra den private sektor som i 2020 udgør 2,00%

Kontingent pr. helår

I dag        Fra 2020

Børn

1.400        1.430

Ungdom

1.600        1.630

Senior

1.500        1.530


OB, OG og ældre

1400         1.430

Dette giver således mellem 20-25.000 mere i kassen p.a., hvis alle indbetaler og med det medlemsantal vi har i dag. Pengene er kun til at udjævne stigningerne i driften.

Årsagen skyldes:

  • Rettighed omhu af den økonomiske styring i klubben
  • Faldende sponsorindtægter i årene der kommer
  • Stigende udgifter til bl.a. DBU, turneringsgebyrer, dommere, bødebetalinger mm.
  • Faldende frivillighed, som gør at vi desværre som klub må betaler os for langt flere ydelser og opgaver

Kontingentet fastsættes af klubbens generalforsamling og opkræves 2 gange årligt hhv. 1.2 for 1. halvår og 1.8 for 2. halvår.