Menu

Ordinær generalforsamling 2019

image
20. december 2018 kl. 05:54

Opdateret 22.1 med indkomne forslag:

http://dev-1075-himmelev-veddelev-bk.s1.umbraco.io/media/1337/hvb-indstilling-til-generalforsamlingen__.pdf

 

 

HVB afholder ordinær generalforsamling torsdag den 31. januar 2019 kl. 19 i HVB klubhuset

Indkomne forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde på carsten@hvb-fodbold.dk senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Dagsorden med indkomne forslag vil herefter blive opdateret her på siden.

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling har følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af stemmetællere.

3. Bestyrelsens/formandens beretning

4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

5. Status på strategiske samarbejder med andre fodboldklubber

6. Fastsættelse af budget og kontingent

7. Valg i henhold til § 6, stk. 2 og 3.

8. Godkendelse af bestyrelsens valg

9. Valg af registreret eller statsautoriseret revisor for 2 år

10. Indkomne forslag.

11. Evt.

12. Generalforsamlingen afsluttes

 

Med venlig hilsen

Carsten Reinholdt

Formand