Menu

Udtalelse om fodbolds fundament og potentiale i Roskilde

image
17. februar 2017 kl. 21:49

Tre af byens fodboldklubber (Roskilde KFUM, Himmelev-Veddelev BK, Svogerslev BK med tilsammen op mod 2.300 medlemmer eller mere end ¾ af byens fodboldspillere er i tæt og konstruktiv dialog med primært fire formål

 

* at styrke fodboldsporten og dens vilkår for børn, unge og voksne af begge køn i Roskilde

 

* at styrke talentudviklingen i Roskilde

 

* at skabe et stærkt og bredt forenings- og selskabsbåret grundlag og fundament for ét byens elitehold for mænd og ét for kvinder

 

* at skabe et stærkt og bredt forenings- og selskabsbåret grundlag og fundament i dialog med Roskilde Kommune for ét Roskilde Fodboldstadion – placeret optimalt efter alsidigt og grundigt analysearbejde.

 

Der er aktuel dialog med flere fodboldklubber i Roskilde Kommune om at indgå i ovennævnte samarbejde.

 

Fundament og vilkår for ovennævnte målsætning, fødekæde og strategi er anno 2017 mangelfuld og sårbar. Fodboldklubbernes lokale forankring og samlingsevne er afhængig af mange forhold – blandt andre attraktive, tidssvarende faciliteter, motiverede og dygtige ledere og trænere samt nær og god synlighed og kontakt med borgerne i lokalområdet. Fodbolds – og andre idrætsgrenes – store betydning for sundhed og velfærd har uvurderlig betydning i tidens samfund, og den folkelige forankring bør understøttes og styrkes.

 

Det foreslås, at Roskilde Kommunes idrætspolitik nytænkes og ny-formuleres på baggrund af analyser og dialog med borgere og idrætsforeninger – for alle idrætsgrene, for alle aldersgrupper, for begge køn, for amatør- såvel som for eliteidræt etc. – OG for de ledere og trænere, der er nødvendige. Meget er etableret og nået i Roskilde. Meget savnes og mangler i Roskilde. For fodboldens vedkommende savnes

 

* faciliteter i klubberne – baner, lys, lokaler mm. De fleste af byens fodboldbaner tvangslukkes af Roskilde Kommune seks måneder af året (fra midt-oktober til midt-april). Kunststofbaner og lysanlæg savnes hårdt i klubberne

 

* motivationsprogrammer for klubbernes frivillige ledere, trænere m.fl. savnes. Roskilde Kommunes opbakning til det frivillige arbejde synes ikke at have høj prioritet eller synlighed

 

* motivationsprogrammer for klubbernes aktive udøvere – ikke mindst de unge – for at sikre, at flere dyrker idræt OG i ungdomsårene motiveres til at fortsætte med at dyrke idræt

 

* talentudviklingsprogrammer for at sikre faciliteter, ledere og trænere og en klubfunderet udvikling og anerkendelse af talenterne til sikring af forankring og kvalitet for et byens hold – og ikke for et spinkelt selskabs forretning

 

* et lokalt engagementsprogram til sikring af, at klubbernes medlemmer, byens borgere og næringsdrivende samt byens institutioner og organisationer står sammen om idrætslivet på amatør- såvel som eliteplan med de visioner, faciliteter og investeringer, som skal bære kommunens velfærd og sundhed – herunder idrætten.

 

De nævnte fodboldklubber bakker op om ét byens elitefodboldhold og ét fodboldstadion i tidssvarende og fremtidssikret udgave. Men beslutningsgrundlaget er langt fra på plads. Det gælder faciliteter og frivillige i lokalklubberne, det gælder det samordnede amatør- og talentarbejde i kommunen, og det gælder de mange analyser, der savnes før et beslutningsgrundlag for én overbygningsklub og ét fodboldstadion er på plads. Her tænkes på

 

* trafikanalyse for et fodboldstadion placeret i hhv. Trekroner, Sydbyen og Midtbyen

 

* støjanalyser for et fodboldstadion placeret i hhv. Trekroner, Sydbyen og Midtbyen

 

* nabodialog for beboere og andre for et fodboldstadion placeret i hhv. Trekroner, Sydbyen og Midtbyen

 

* analyse af realistiske anvendelsesmuligheder ud over fodbold for et fodboldstadion placeret i hhv. Trekroner, Sydbyen og Midtbyen

 

* omverdensanalyse for København og øvrige Sjælland for et fodboldstadion placeret i Roskilde

 

* økonomisk analyse af placering af et fodboldstadion placeret i hhv. Trekroner, Sydbyen og Midtbyen – med bevaring af træningsbaner i Rådmandshaven ”Syd” og salg af arealer til andre formål i Rådmandshaven ”Nord” – OG opgradering af idrætsfaciliteter i kommunens lokalklubber.

 

Resultatet af ovennævnte analyser og investeringer skaber grundlag for ét byens fodboldhold og ét byens fodboldstadion. Dét udviklings- og positioneringsarbejde bakker de nævnte klubber op om. Derved får klub- og stadionambitioner et stærkt og bæredygtigt fundament med lokal, folkelig, vedvarende styrke og sjæl.

 

De nævnte klubber beder byrådet om at standse op for at inddrage idrætten med dens klubber og deres medlemmer, ledere, trænere, forældre, lokalråd m.fl.

 

De nævnte klubber er parat til involverende, motiverende og udviklende dialog og arbejde – og lader sig gerne invitere til at være med i det udsigtsrige arbejde.

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelserne for

 

Roskilde KFUM,

Himmelev-Veddelev BK,

Svogerslev BK